تو بگو کجاخوبه

نام رستوران :
نوع رستوران :
کلاس قیمت :
رزرو تلفنی :
موقعیت مناسب :
جای پارک :

نام کافی شاپ :
نوع کافی شاپ :
کلاس قیمت :
رزرو تلفنی :
موقعیت مناسب :
جای پارک :
تالی
تالی
دیوار
دیوار
کیوسک
کیوسک
چهارخونه
چهارخونه
پیراشکی بی بر(سیتکا)
پیراشکی بی بر(سیتکا)
شب چراغ
شب چراغ
بورک
بورک
کروژ
کروژ
قهوه بیرون بر بزرگمهر
قهوه بیرون بر بزرگمهر
9 مکان جدبد ثبت شده

دیزی سرای شمرون

دیزی سرای شمرون
قهوه بیرون بر بزرگمهر

قهوه بیرون بر بزرگمهر
کباب سرای آشپزباشی

کباب سرای آشپزباشی
پیتزا پنج

پیتزا پنج
کافه کتاب دلشدگان

کافه کتاب دلشدگان
بوفه آزاد نارمک

بوفه آزاد نارمک
تفتان

تفتان
زمان قهوه

زمان قهوه
رویال رستوران ساوالان

رویال رستوران ساوالان