فرم ثبت رستوران


مدیر محترم

شما با استفاده از این قسمت وب سایت می توانید به صورت کامل رستوران یا کافی شاپ خود را ثبت نمایید لازم به ذکر است که تمامی مراحل ثبت اطاعات شما در این وب سایت رایگان می باشد.

پس از تکمیل ثبت نام و تایید آن توسط مدیریت، رستوران/ کافی شاپ شما در وب سایت ثبت خواهد شد.